Galerie Anna van Elteren


Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van Kroonluchter Galerie Anna van Elteren,  gevestigd aan Markt 3A, 5691AR Son en Breugel. Contactgegevens: info@kroonluchtergalerie.com, telefoonnummer: 06-14292619

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Kroonluchter Galerie kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website  aan ons verstrekt . Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor-en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Kroonluchter Galerie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  2. Om uw bestelling te kunnen afhandelen.
  3. Om bestelde goederen bij u af te leveren.
  4. Om u onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres, voornaam en/of achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.  U kunt zich te allen tijde uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrief.
  5. Om te voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kroonluchter Galerie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt. Wanneer u bij ons een aankoop hebt gedaan, moeten wij uw gegevens in het kader van de fiscale bewaarplicht zeven jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kroonluchter Galerie verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke of fiscale verplichtingen.
Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden en worden niet gedeeld met andere landen binnen of buiten Europa. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kroonluchter Galerie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Kroonluchter Galerie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kroonluchtergalerie.com. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of het toezichthoudend orgaan in uw eigen land. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (na de wettelijke bewaartermijn) te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kroonluchtergalerie.com.  Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 juni 2018 en zal indien en wanneer nodig worden herzien. Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment van plaatsing op de website.