Galerie Anna van Elteren


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de verkoop van de kroonluchters, spiegels en decoratieve items door Kroonluchter Galerie Anna van Elteren zijn onderstaande  voorwaarden van toepassing.

1. Kroonluchter Galerie Anna van Elteren

Vestigingsadres: Markt 3A, 5691 AR Son en Breugel
Mobile:      06-14292619
E-mail adres: info@kroonluchtergalerie.com
Website: www.kroonluchtergalerie.com
Kvk nummer: 50926969

Bezoek uitsluitend op afspraak!

2. Toepasselijkheid


2.1 Deze  voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kroonluchter Galerie Anna van Elteren en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Kroonluchter Galerie Anna van Elteren en de consument.

3. Het aanbod


3.1 Kroonluchter Galerie Anna van Elteren verkoopt een collectie oude en antieke kroonluchters, antieke spiegels, klein meubilair en decoratieve objecten. Deze items zijn gebruikt en kunnen derhalve gebruikssporen vertonen. Onze website voorziet in een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van ons aanbod door de consument mogelijk te maken. Onze afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kroonluchter Galerie Anna van Elteren niet.

4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst  komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kroonluchter Galerie Anna van Elteren zo snel mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5. De prijs

5.1 De in het aanbod van de kroonluchters en spiegels genoemde prijzen zijn inclusief BTW volgens margeregeling, maar exclusief verzend,- of bezorgkosten.
5.2 Bij kennelijke fouten in de prijs door bijvoorbeeld een typefout behoudt Kroonluchter Galerie Anna van Elteren het recht deze prijs aan te passen. Indien hier sprake van is zullen wij direct contact met u opnemen om samen een passende oplossing te zoeken.
5.3 Prijswijzigingen zijn mogelijk. Deze wijzigingen zijn echter niet van invloed op reeds geplaatste bestellingen, tenzij er sprake is van een onjuiste prijsweergave; zie artikel 5.2.

6. Betaling

6.1 Nadat u een bestelling hebt gedaan bij Kroonluchter Galerie Anna van Elteren wordt het door u bestelde product voor u gereserveerd.
6.2 Als bevestiging van uw bestelling ontvangt u van ons een e-mail met een overzicht van de kosten. Deze kosten dient u direct te voldoen indien er sprake is van persoonlijke bezorging of verzending van het product.
6.3 Indien uw betaling binnen 1 week nog niet is bijgeschreven op de rekening van Kroonluchter Galerie Anna van Elteren, wordt het product opnieuw beschikbaar gesteld voor de verkoop.
6.4 Bij alle betalingen dient u het ordernummer te vermelden. Deze kunt u terugvinden op de e-mailbevestiging die u van ons ontvangt.  
6.5 De betaling kan ook contant voldaan worden indien u het bestelde product bij Kroonluchter Galerie Anna van Elteren komt afhalen.
6.6 Pinnen bij Kroonluchter Galerie Anna van Elteren is mogelijk.

7. Levering

7.1  Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van onze kroonluchters en spiegels. 
7.2 Kroonluchter Galerie Anna van Elteren gaat over tot verzending of persoonlijke bezorging van het door u bestelde product nadat uw betaling is bijgeschreven op de rekening van Kroonluchter Galerie Anna van Elteren.
7.3 Geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd worden tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
7.4 Vertragingen van uw bestelling door toedoen van Post vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Kroonluchter Galerie Anna van Elteren.
7.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Kroonluchter Galerie Anna van Elteren bekend heeft gemaakt.
7.6 Als de consument onjuiste adresgegevens heeft verstrekt die tot het verlies van verzonden producten leiden, valt dit niet onder de verantwoordelijkheid van Kroonluchter Galerie Anna van Elteren.

8. Retourneren en ruilen


8.1 Oude en antieke kroonluchters, spiegels en andere producten van Kroonluchter Galerie Anna van Elteren worden niet retour genomen en  kunnen niet teruggezonden worden  tenzij schriftelijk anders met de consument is overeengekomen.